Hoppa till innehåll

Välkommen till Korskyrkan, Östervåla

En plats för dig!

Händer hos oss

Alphagrupper

Måndagar kl 18.00
Den 13 februari kl 18.00 startade vi med alpha. Det finns fortfarande platser kvar om du är nyfiken på kristen tro.
Vi kommer gå igenom grunderna till den kristna tron, äta, fika och samtala våra frågor, tro och tvivel.

Läs mer om Alpha

Gästtalare under våren

19 mars – Thorleif Skeppstedt

2 april – Peter Nordberg

9 april – Carola Eriksson

16 april – Martin Larsson
Jobbar som pastor i Bet:L Pingst (tidigare Skövde Pingst). Ansvarar för församlingens sociala och internationella arbete.

Cafékväll

5 mars kl 18.00 – Kerstin Rask

Se det igen på YouTube

14 maj 18.00 – Jard Samuelsson

Varmt välkommen att komma och lyssna på sång och tal och efteråt finns det fika. Kommer även att sändas via vår YouTube kanal

Stickcafé

Tisdagar kl 13-15

Varmt välkommen att komma och umgås, sticka, virka, sy, fika m.m. Vi träffas i kyrkan på tisdagar.

Bönegrupper

Det finns 7 olika grupper med olika inriktningar och olika dagar de träffas på, prata med ledarna för mer info.

Tanken med bönegrupperna är att det ska vara en trygg plats att få bönegemenskap, undervisning, ”pröva vingarna” och dela livet på.

Lista på de olika bönegrupperna och kontaktuppgifter

SMUCK innebandy

Söndagar kl 19.00 spelas det innebandy i sporthallen, Östervåla. Kostnad: 15 kr/gång

Vår vision

Älskade av Gud:

Gud älskar alla människor! Därför sände Gud sin son Jesus till jorden för att fördriva mörkrets makter. Vi har upplevt befrielsen genom att tro och ta emot verkligheten att Jesus dött på korset och uppstått för vår frälsning. Alla som vill ta emot förlåtelse och befrielse har möjlighet att ta emot Jesus i tro och döpas till gemenskap med honom.

Älska Gud:

Som ett svar på Guds kärlek vill vi älska Gud och följa Jesus. Detta gör vi genom att fira gudstjänster, lovsjunga, tillbedja och ge vidare av det goda som vi fått av Jesus.

Älska människor:

Gud älskar alla människor, därför vill vi också älska människor. Varje människa är älskad och värdefull, därför vill vi socialt och andligt vara med och bidra till människors befrielse och upprättelse. Vi vill hjälpa våra medmänniskor att hitta en personlig tro på Jesus Kristus och finna vägar till ett bättre liv. Vi tror och arbetar på att församlingens varma gemenskap ska vara helande.

Älska livet:

VI vill att var och en i tacksamhet kan älska sig själv som den avbild av Gud vi alla är. I Jesus är vi förlåtna och kan ta emot hans upprättelse. I Guds ögon är vi var och en kronan i skapelsen. Vi har ett hopp i Kristus där han vill ge och utrusta oss med hjälp och gåvor genom Den Heliga Ande, som vi behöver för att leva ett överflödande liv till välsignelse för oss själva, våra medmänniskor, vår värld och Gud.

Verksamhet

Verksamhet som regelbundet finns i Korskyrkan:

Måndagar
Kl 18.30 Bönevandring i Östervåla. Samling vid kyrkan.

Tisdagar
Kl 9.00 Bön
Kl 13.00 Stickkafé, vid frågor ring Barbro Åslund på 073-807 38 83 – startar 17 januari 2023.
Kl 19.00 Församlingsmöte (första tisdagen i månaden)

Torsdagar
Kl 19.00 Bön

Fredagar
Kl 20.00 Tonår tillsammans med Equmeniakyrkan

Söndagar
Kl 11.00 Gudstjänst med kyrkkaffe och gemenskap.
Himlabiten varje söndag.

Kl 19.00 SMUCK innebandy i sporthallen. Kostnad: 15 kr

 

Korskyrkan i Östervåla tillhör samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan). Följ med vad som händer i vårt samfund, gå till EFK:s hemsida www.efk.se

Mission

Vår mission sker i samarbete med EFK

Därför finns EFK i världen
Att vara kristen innebär att bekänna Jesus som Herre och följa Jesu exempel. Han ser hela människans behov, möter de mest utsatta i deras nöd och ger dem möjlighet att upptäcka vem han är. Det är också vårt uppdrag.

Mission kommer från latinets missio, som betyder att vara sänd. Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds räddningsplan gäller hela världen och alla människor. Därför vill vi sända ut människor som i ord och handling följer Jesu exempel och vittnar om Hans närvaro bland människor med helt andra livsförutsättningar än i Sverige. EFK-församlingarna har idag engagemang i över fyrtio länder som samfundet Evangeliska Frikyrkan koordinerar på uppdrag av församlingarna. Visionen är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

På EFKs hemsida finner du mer info

Illustration: Ulrika Arenius

Samtal och själavård

Vill du ha ett själavårdssamtal, samtala om tron, livet, församlingen eller din kallelse?

Ta gärna kontakt med församlingens pastor eller med någon av våra äldste eller diakoner. (Kontaktuppgifter)

Önskar du att få ett förbönssamtal (läs mer om det här) så ta kontakt med församlingens pastor så kan ni samtala vidare om det.

Kontakta oss

korskyrkan

Arosvägen 3
740 46 Östervåla

Tel: 0292-101 60
E-post: info@korskyrkan.in

Vakanspastor

Harry Andersson

E-post: harry@korskyrkan.in

Ordförande

David Arréhn
Tel. 070-955 95 55
E-post: ordforande@korskyrkan.in

Vice Ordförande

Anders Söderberg
Tel. 073-662 02 26
E-post: Soderberganders55@gmail.com

Administratör

Susanne Söderberg
E-post: admin@korskyrkan.in

Kassör

Lovisa Ekdahl
Tel. 073 434 53 83
E-post: lovisaekdahl@hotmail.com

Diakoner

Gunbrith Joelsson, kontaktperson
Tel. 0292-100 87, 070-693 35 45

Linda Ahlezon
Tel. 073-537 70 43

Caroline Tärnström
Tel. 070-683 79 24

Äldste

Bernt Lindström
Tel. 0292-400 91

Ove Lundberg
Tel. 0292-304 54

Roland Ruuth
Tel. 070-485 71 86