Välkommen till Korskyrkan, Östervåla

En plats för dig!

Händer hos oss

Vi vill önska er alla en riktigt god jul!

Stickkafét drar igång

Tisdag 13.00

Nu på tisdag är det dags för årets första stickkafé. Vi träffas och stickar eller jobbar med andra handarbeten, pratar och det kommer finnas kaffe också.

Varmt välkommen!

Gudstjänsten under Corona

Så länge Corona pågår, och så länge inget annat annonseras, fortsätter även söndagsgudstjänsterna att webbsändas via internet. Den digitala gudstjänsten nås via Facebook- eller YouTube-sidan.

Välkomna att ta del av församlingens gudstjänstgemenskap även på detta sätt! Det ska tilläggas att samtliga Gudstjänster även finns att se i efterhand via Facebook eller YouTube. Du som har svårt att få tekniken att fungera, hör av dig till någon i församlingsledningen.

Vår vision

Älskade av Gud:

Gud älskar alla människor! Därför sände Gud sin son Jesus till jorden för att fördriva mörkrets makter. Vi har upplevt befrielsen genom att tro och ta emot verkligheten att Jesus dött på korset och uppstått för vår frälsning. Alla som vill ta emot förlåtelse och befrielse har möjlighet att ta emot Jesus i tro och döpas till gemenskap med honom.

Älska Gud:

Som ett svar på Guds kärlek vill vi älska Gud och följa Jesus. Detta gör vi genom att fira gudstjänster, lovsjunga, tillbedja och ge vidare av det goda som vi fått av Jesus.

Älska människor:

Gud älskar alla människor, därför vill vi också älska människor. Varje människa är älskad och värdefull, därför vill vi socialt och andligt vara med och bidra till människors befrielse och upprättelse. Vi vill hjälpa våra medmänniskor att hitta en personlig tro på Jesus Kristus och finna vägar till ett bättre liv. Vi tror och arbetar på att församlingens varma gemenskap ska vara helande.

Älska livet:

VI vill att var och en i tacksamhet kan älska sig själv som den avbild av Gud vi alla är. I Jesus är vi förlåtna och kan ta emot hans upprättelse. I Guds ögon är vi var och en kronan i skapelsen. Vi har ett hopp i Kristus där han vill ge och utrusta oss med hjälp och gåvor genom Den Heliga Ande, som vi behöver för att leva ett överflödande liv till välsignelse för oss själva, våra medmänniskor, vår värld och Gud.

Verksamhet

OBS: Med anledning av covid-19 är våra gudstjänster och bönesamlingar även digitala.

Verksamhet som regelbundet finns i Korskyrkan:

Måndagar
Kl 18.30 Bönevandring i Östervåla. Samling vid kyrkan.

Tisdagar
Kl 9.00 Bön
Kl 13.00 Stickkafé, vid frågor ring Barbro Åslund på 073-807 38 83.

Torsdagar
Kl. 19.00 Bön

Söndagar
Kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkkaffe och gemenskap.
Himlabiten (söndagsskola under gudstjänsten) 5/12 – träffas och förbereda juldrama, 12/12 – juldrama

 

Korskyrkan i Östervåla tillhör samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan). Följ med vad som händer i vårt samfund, gå till EFK:s hemsida www.efk.se

Mission

Vår mission sker i samarbete med EFK

Därför finns EFK i världen
Att vara kristen innebär att bekänna Jesus som Herre och följa Jesu exempel. Han ser hela människans behov, möter de mest utsatta i deras nöd och ger dem möjlighet att upptäcka vem han är. Det är också vårt uppdrag.

Mission kommer från latinets missio, som betyder att vara sänd. Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds räddningsplan gäller hela världen och alla människor. Därför vill vi sända ut människor som i ord och handling följer Jesu exempel och vittnar om Hans närvaro bland människor med helt andra livsförutsättningar än i Sverige. EFK-församlingarna har idag engagemang i över fyrtio länder som samfundet Evangeliska Frikyrkan koordinerar på uppdrag av församlingarna. Visionen är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

På EFKs hemsida finner du mer info

Illustration: Ulrika Arenius

Samtal och själavård

Vill du ha ett själavårdssamtal, samtala om tron, livet, församlingen eller din kallelse?

Ta gärna kontakt med församlingens pastor eller med någon av våra äldste eller diakoner. (Kontaktuppgifter)

Önskar du att få ett förbönssamtal (läs mer om det här) så ta kontakt med församlingens pastor så kan ni samtala vidare om det.

Kontakta oss

korskyrkan

Arosvägen 3
740 46 Östervåla

Tel: 0292-101 60
E-post: info@korskyrkan.in

Ordförande

David Arréhn
Tel. 070-955 95 55
E-post: ordforande@korskyrkan.in

Vice Ordförande

Anders Söderberg
Tel. 079-330 33 90
E-post: Soderberganders55@gmail.com

Administratör

Susanne Söderberg
E-post: admin@korskyrkan.in

Kassör

Lovisa Ekdahl
Tel. 073 434 53 83
E-post: lovisaekdahl@hotmail.com

Diakoner

Gunbrith Joelsson, kontaktperson
Tel. 0292-100 87, 070-693 35 45

Linda Ahlezon
Tel. 073-537 70 43

Caroline Tärnström
Tel. 070-683 79 24

Äldste

Bernt Lindström
Tel. 0292-400 91

Ove Lundberg
Tel. 0292-304 54

Roland Ruuth
Tel. 070-485 71 86