Välkommen till Korskyrkan, Östervåla

En plats för dig!

Händer hos oss

Stickkafeet på bussresa

31 maj kl 9.00

Den 31 maj kommer vi anordna en bussresa till Enakyrkan i Enköping för de på Stickkafféet. Där kommer det ätas lunch och sedan kommer syskonen Andersson att spela och sjunga och det kommer hållas en andakt.

Avfärd från Korskyrkan kl 9.00

Kostnad: 130 kr för lunchen.

Anmälan: sista anmälan är 25 maj. Du anmäler dig till Barbro 076 148 20 24.

Bönegrupper

Under april/maj kommer vi att starta upp med bönegrupper igen. Det finns 7 olika grupper med olika inriktningar och olika dagar de träffas på, prata med ledarna för mer info.

Tanken med bönegrupperna är att det ska vara en trygg plats att få bönegemenskap, undervisning, ”pröva vingarna” och dela livet på.

Lista på de olika bönegrupperna och kontaktuppgifter

Arbetsdagar

9 april och 4 juni

Vi kommer fixa många olika saker i kyrkan så du är varmt välkommen att vara med en del av dagen eller hela. Vi jobbar , ber och äter tillsammans i Guds hus, så härligt!

Schema för dagen

Helg med Hans Jansson

11 juni kl 13-18

Vi kommer ha en lördagseftermidddag med härlig och viktig undervisning om församling för alla som vill vara med.
Temat för dagen lyder: Församlingen – förankrad i dåtiden, lever i nutiden och har hopp inför framtiden.

Dagen är gratis men maten kommer kosta 75 kr/person.

Så boka gärna in detta då det kommer bli en riktigt bra dag. Schema för dagen

Mer information kommer närmare.

Barnhelg med Emanuel och Alexandra Hyllerud

13-14 augusti

I sommar kommer vi att ha en barnhelg med Emanuel och Alexandra Hyllerud som driver barnskivor.se. Ni har nog hört deras låt ”Jesus är kung”

På lördagen kommer det vara barnmöte för barn 3-12 år, seminarium för barnledare/föräldrar, massa kul och bus. Helgen avslutas i en familjegudstjänst på söndagen.

Vår vision

Älskade av Gud:

Gud älskar alla människor! Därför sände Gud sin son Jesus till jorden för att fördriva mörkrets makter. Vi har upplevt befrielsen genom att tro och ta emot verkligheten att Jesus dött på korset och uppstått för vår frälsning. Alla som vill ta emot förlåtelse och befrielse har möjlighet att ta emot Jesus i tro och döpas till gemenskap med honom.

Älska Gud:

Som ett svar på Guds kärlek vill vi älska Gud och följa Jesus. Detta gör vi genom att fira gudstjänster, lovsjunga, tillbedja och ge vidare av det goda som vi fått av Jesus.

Älska människor:

Gud älskar alla människor, därför vill vi också älska människor. Varje människa är älskad och värdefull, därför vill vi socialt och andligt vara med och bidra till människors befrielse och upprättelse. Vi vill hjälpa våra medmänniskor att hitta en personlig tro på Jesus Kristus och finna vägar till ett bättre liv. Vi tror och arbetar på att församlingens varma gemenskap ska vara helande.

Älska livet:

VI vill att var och en i tacksamhet kan älska sig själv som den avbild av Gud vi alla är. I Jesus är vi förlåtna och kan ta emot hans upprättelse. I Guds ögon är vi var och en kronan i skapelsen. Vi har ett hopp i Kristus där han vill ge och utrusta oss med hjälp och gåvor genom Den Heliga Ande, som vi behöver för att leva ett överflödande liv till välsignelse för oss själva, våra medmänniskor, vår värld och Gud.

Verksamhet

OBS: Med anledning av covid-19 är våra gudstjänster och bönesamlingar även digitala.

Verksamhet som regelbundet finns i Korskyrkan:

Måndagar
Kl 18.30 Bönevandring i Östervåla. Samling vid kyrkan.

Tisdagar
Kl 9.00 Bön
Kl 13.00 Stickkafé, vid frågor ring Barbro Åslund på 073-807 38 83.

Torsdagar
Kl. 19.00 Bön

Söndagar
Kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkkaffe och gemenskap.
Himlabiten varannan söndag (söndagsskola under gudstjänsten)

 

Korskyrkan i Östervåla tillhör samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan). Följ med vad som händer i vårt samfund, gå till EFK:s hemsida www.efk.se

Mission

Vår mission sker i samarbete med EFK

Därför finns EFK i världen
Att vara kristen innebär att bekänna Jesus som Herre och följa Jesu exempel. Han ser hela människans behov, möter de mest utsatta i deras nöd och ger dem möjlighet att upptäcka vem han är. Det är också vårt uppdrag.

Mission kommer från latinets missio, som betyder att vara sänd. Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds räddningsplan gäller hela världen och alla människor. Därför vill vi sända ut människor som i ord och handling följer Jesu exempel och vittnar om Hans närvaro bland människor med helt andra livsförutsättningar än i Sverige. EFK-församlingarna har idag engagemang i över fyrtio länder som samfundet Evangeliska Frikyrkan koordinerar på uppdrag av församlingarna. Visionen är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

På EFKs hemsida finner du mer info

Illustration: Ulrika Arenius

Samtal och själavård

Vill du ha ett själavårdssamtal, samtala om tron, livet, församlingen eller din kallelse?

Ta gärna kontakt med församlingens pastor eller med någon av våra äldste eller diakoner. (Kontaktuppgifter)

Önskar du att få ett förbönssamtal (läs mer om det här) så ta kontakt med församlingens pastor så kan ni samtala vidare om det.

Kontakta oss

korskyrkan

Arosvägen 3
740 46 Östervåla

Tel: 0292-101 60
E-post: info@korskyrkan.in

Vakanspastor

Harry Andersson

E-post: harry@korskyrkan.in

Ordförande

David Arréhn
Tel. 070-955 95 55
E-post: ordforande@korskyrkan.in

Vice Ordförande

Anders Söderberg
Tel. 079-330 33 90
E-post: Soderberganders55@gmail.com

Administratör

Susanne Söderberg
E-post: admin@korskyrkan.in

Kassör

Lovisa Ekdahl
Tel. 073 434 53 83
E-post: lovisaekdahl@hotmail.com

Diakoner

Gunbrith Joelsson, kontaktperson
Tel. 0292-100 87, 070-693 35 45

Linda Ahlezon
Tel. 073-537 70 43

Caroline Tärnström
Tel. 070-683 79 24

Äldste

Bernt Lindström
Tel. 0292-400 91

Ove Lundberg
Tel. 0292-304 54

Roland Ruuth
Tel. 070-485 71 86