Hoppa till innehåll

Välkommen till Korskyrkan, Östervåla

En plats för dig!

Händer hos oss

Vi har startat en gudstjänstpodd

Nu kan ni hitta predikningarna från söndagsgudstjänsterna där du hittar poddar.

Spotify

Cafékväll

30 september – Lennart Larsson

Lennart Larsson är en sångarpastor från Dalarna, men boende i Värmland. Han har i många år rest med sitt budskap i de nordiska länderna.

Han ackompanjerar sig själv med dragspel eller piano. Han kan flera hundra sånger av de berättande läsarsångerna och vågar utmana, i alla fall den lite äldre publiken, med att önska sånger ”där och då”. Icke ”kyrkvana” människor ligger honom varmt om hjärtat.

Arbetsdag

7 oktober 07.30-15.00

Vi kommer fixa lite allt möjligt så kom och var med hela eller delar av dagen. Fantastiskt att tillsammans få bygga på Guds hus.

07.30 – Kaffe/lättare frukost
80.00 – Lovsång/andakt
08.30 – Vi jobbar
12.00 – Lunch och kaffe
13.00 – Vi jobbar 
15.00 – Avslutar dagen

Gästtalare under 2023

1 oktober – Lennart Larsson

Lennart Larsson är en sångarpastor från Dalarna, men boende i Värmland. Han har i många år rest med sitt budskap i de nordiska länderna.

Han ackompanjerar sig själv med dragspel eller piano. Han kan flera hundra sånger av de berättande läsarsångerna och vågar utmana, i alla fall den lite äldre publiken, med att önska sånger ”där och då”. Icke ”kyrkvana” människor ligger honom varmt om hjärtat.

15 oktober- André Andersson

Under sin tid på bibelskola upplevde André en kallelse att tjäna Gud som företagare.

Som entreprenör har han sedan byggt flera företag samtidigt som han har haft olika ledaruppdrag i församlingen.

Han har också, bl a som missionär i Burma, varit med i utvecklingen av Focus Business School, som numera utbildar företagare i ett 30-tal länder baserat på bibliska principer.

När han predikar och undervisar talar han ofta om hur viktigt det är att vara ledd av Den Helige Ande och att leva i lydnad och handling.

Familjen betyder mycket, gift med Susanne, har tre barn och är nybliven morfar.

SMUCK innebandy

Söndagar kl 19.00 spelas det innebandy i sporthallen, Östervåla. Kostnad: 15 kr/tillfälle

Stickcafé - startar 5 sept

Tisdagar kl 13-15

Varmt välkommen att komma och umgås, sticka, virka, sy, fika m.m. Vi träffas i kyrkan på tisdagar.

Bönegrupper

Det finns 7 olika grupper med olika inriktningar och olika dagar de träffas på, prata med ledarna för mer info.

Tanken med bönegrupperna är att det ska vara en trygg plats att få bönegemenskap, undervisning, ”pröva vingarna” och dela livet på.

Lista på de olika bönegrupperna och kontaktuppgifter

3 september – Ingrid Andersson

Jag bor i Österfärnebo tillsammans med min man Kjell. Vi har tre utflugna barn, sonhustru och fyra barnbarn. En rikedom i livet. Har arbetat i kyrkans värld större delen av mitt liv och att undervisa/predika ligger mig varmt om hjärtat. Att från Guds ord ge redskap och växa i tron och se vem vi är i Kristus. Jag ser fram emot att få komma till er i höst

Vår vision

Älskade av Gud:

Gud älskar alla människor! Därför sände Gud sin son Jesus till jorden för att fördriva mörkrets makter. Vi har upplevt befrielsen genom att tro och ta emot verkligheten att Jesus dött på korset och uppstått för vår frälsning. Alla som vill ta emot förlåtelse och befrielse har möjlighet att ta emot Jesus i tro och döpas till gemenskap med honom.

Älska Gud:

Som ett svar på Guds kärlek vill vi älska Gud och följa Jesus. Detta gör vi genom att fira gudstjänster, lovsjunga, tillbedja och ge vidare av det goda som vi fått av Jesus.

Älska människor:

Gud älskar alla människor, därför vill vi också älska människor. Varje människa är älskad och värdefull, därför vill vi socialt och andligt vara med och bidra till människors befrielse och upprättelse. Vi vill hjälpa våra medmänniskor att hitta en personlig tro på Jesus Kristus och finna vägar till ett bättre liv. Vi tror och arbetar på att församlingens varma gemenskap ska vara helande.

Älska livet:

VI vill att var och en i tacksamhet kan älska sig själv som den avbild av Gud vi alla är. I Jesus är vi förlåtna och kan ta emot hans upprättelse. I Guds ögon är vi var och en kronan i skapelsen. Vi har ett hopp i Kristus där han vill ge och utrusta oss med hjälp och gåvor genom Den Heliga Ande, som vi behöver för att leva ett överflödande liv till välsignelse för oss själva, våra medmänniskor, vår värld och Gud.

Verksamhet

Verksamhet som regelbundet finns i Korskyrkan:

Måndagar
Kl 18.30 Bönevandring i Östervåla. Samling vid kyrkan.

Tisdagar
Kl 9.00 Bön
Kl 13.00 Stickkafé, vid frågor ring Barbro Åslund på 073-807 38 83
Kl 19.00 Församlingsmöte (första tisdagen i månaden)

Torsdagar
Kl 19.00 Bön

Fredagar
Kl 20.00 Tonår tillsammans med Equmeniakyrkan

Söndagar
Kl 11.00 Gudstjänst med kyrkkaffe och gemenskap.
Himlabiten varje söndag.

Kl 19.00 SMUCK innebandy i sporthallen. Kostnad: 15 kr

 

Korskyrkan i Östervåla tillhör samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan). Följ med vad som händer i vårt samfund, gå till EFK:s hemsida www.efk.se

Mission

Vår mission sker i samarbete med EFK

Därför finns EFK i världen
Att vara kristen innebär att bekänna Jesus som Herre och följa Jesu exempel. Han ser hela människans behov, möter de mest utsatta i deras nöd och ger dem möjlighet att upptäcka vem han är. Det är också vårt uppdrag.

Mission kommer från latinets missio, som betyder att vara sänd. Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds räddningsplan gäller hela världen och alla människor. Därför vill vi sända ut människor som i ord och handling följer Jesu exempel och vittnar om Hans närvaro bland människor med helt andra livsförutsättningar än i Sverige. EFK-församlingarna har idag engagemang i över fyrtio länder som samfundet Evangeliska Frikyrkan koordinerar på uppdrag av församlingarna. Visionen är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

På EFKs hemsida finner du mer info

Illustration: Ulrika Arenius

Samtal och själavård

Vill du ha ett själavårdssamtal, samtala om tron, livet, församlingen eller din kallelse?

Ta gärna kontakt med församlingens pastor eller med någon av våra äldste eller diakoner. (Kontaktuppgifter)

Önskar du att få ett förbönssamtal (läs mer om det här) så ta kontakt med församlingens pastor så kan ni samtala vidare om det.

Kontakta oss

korskyrkan

Arosvägen 3
740 46 Östervåla

Tel: 0292-101 60
E-post: info@korskyrkan.in

Vakanspastor

Harry Andersson

E-post: harry@korskyrkan.in

Ordförande

Lars Anderås
Tel. 076-003 00 20
E-post: ordforande@korskyrkan.in

Vice Ordförande

Anders Söderberg
Tel. 073-662 02 26
E-post: Soderberganders55@gmail.com

Uthyrningsansvarig

Karl-Arne Larsson
Tel. 070-594 13 24
E-post: uthyrning@korskyrkan.in

Administratör

Susanne Söderberg
E-post: admin@korskyrkan.in

Kassör

Vakant
Tel. 
E-post:

Diakoner

Gunbrith Joelsson, kontaktperson
Tel. 0292-100 87, 070-693 35 45

Linda Ahlezon
Tel. 073-537 70 43

Caroline Tärnström
Tel. 070-683 79 24

Äldste

Lars Anderås
Tel. 076-003 00 20

Harry Andersson
E-post: harry@korskyrkan.in

Roland Ruuth
Tel. 070-485 71 86